KEITÄ OLEMME

 

Olemme protestanttinen kirkkokunta

Seurakuntamme on osa vuonna 1863 perustettua kansainvälistä Seitsemännen päivän Adventtikirkkoa.

Kansainvälisen kirkkomme nimi "the Seventh-day Adventist Church" muodostuu kahdesta meille kirkkona tärkeästä uskonkohdasta. Sanalla "adventti" (lat. adventus, saapuminen) tarkoitetaan Kristuksen toista tulemusta, sanalla "seitsemäs päivä" viitataan lauantaihin, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti (hepr. šabbat, levon päivä).

Kirkollamme on järjestäytynyttä toimintaa noin 200 maassa ja jäsenistömme edustaa yli 700 kieltä. Suomessa on 61 suomenkielistä ja 12 ruotsinkielistä paikallisseurakuntaa.

Pyhitämme lepopäivänä päivää, jona Jumala lepäsi

Raamattu kertoo, että luotuaan maailman kuudessa päivässä, "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään." (1. Moos. 2:3) Jumala nimesi seitsemännen päivän sapatiksi ja asetti sen ihmistä varten; luomisen muistomerkiksi ja lepopäiväksi.    

Kun Kristus päätti lunastustyönsä maan päällä pitkäperjantaina, hänen viimeiset sanansa kuuluivat: "Se on täytetty." (Joh. 19:30) Kyseessä oli viikon kuudes päivä, koska Raamattu korostaa, että "silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan." (Luuk. 23:54) Kuolemansa jälkeen Kristus lepäsi haudassa seitsemännen päivän ja siten osoitti, että hän oli saattanut päätökseen ihmissuvun lunastuksen. Seitsemäs päivä on näin ollen myös lunastuksen muistomerkki.

Näiden vuoksi pyhitämme lepopäivänä lauantaita, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti. Sitä vietämme lepo- ja jumalanpalveluspäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja esimerkin mukaisesti.

Odotamme innolla toista adventtia, Jeesuksen paluuta

Kuten Raamatun suuret profetiat korostavat, näemme mekin, että Jumalan suunnitelman huippukohta on koko luomakunnan ennalleen asettaminen täydelliseen sopusointuun Jumalan hyvän tahdon mukaan.

Niin kuin Kristuksen ensimmäinen tuleminen maan päälle oli ennustettu, samoin hänen toinen tulemuksensa on ennustettu monessa Raamatun kohdassa. Jeesus Kristus itse sekä ne, jotka ovat Raamatussa todistaneet hänestä, ovat monesti korostaneet (yli 300 kertaa Uudessa testamentissa) hänen takaisintuloaan.

Useimpien profeetallisten ennustussarjojen lähes täydellinen täyttymys samoin kuin maailman nykyinen tila osoittavat, että Kristuksen tulemus on lähellä. Mutta tuleeko hän vuoden kuluttua? Viiden vuoden kuluttua? Kymmenen vuoden? Kahdenkymmen vuoden? Kukaan ei tiedä varmasti. Jeesus itse sanoi:
"Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä." "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee."  (Matt. 24:36; 25:13) 

Suosimme terveitä elämäntapoja

Olemme aina uskoneet, että fyysisellä terveydellä on läheinen suhde psyykkiseen terveyteen ja päin vastoin. Koska ruumiimme on yksi Luojan suurista lahjoista, pidätymme turmelemasta sitä päihdyttävillä, huumaavilla tai riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.

Pidämme terveitä elämäntapoja tärkeänä osana kristityn jokapäiväistä elämää, mutta elämäntapamme ei ole rajattu listaan kieltoja, vaan korostus on myönteisessä asenteessa elämään.

Terveellisyyttä korostava elämäntapamme näkyykin monissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa keskimääräistä pienempänä sairastuvuutena mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, aikuistyypin diabetekseen ja syöpään sekä muuta väestöä pidempänä elinikäennusteena.